Redoviti program

Program odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću "Prečko" temelji se na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja, Konvenciji o pravima djeteta.

Redoviti desetsatni program provodi se u jasličkim i vrtićkim skupinama u tri objekta (M. Radev, Tijardovićeva i Jarnovićeva), a temelji se na humanističko-razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi. Cilj provedbe redovitog desetsatnog programa je stvaranje uvjeta za cjelokupni tjelesni, intelektualni, psihofizički, emocionalni, moralni i duhovni razvoj djeteta.

Redoviti desetsatni program temeljen je na vrijednostima iz Nacionalnog kurikuluma, a to su znanje, identitet, humanizam, tolerancija, odgovornost, autonomija i kreativnost. U redovitom programu se individualno pristupa poticanju cjelovitog razvoja djeteta, zadovoljavaju se njegove potrebe i interesi, uvažavaju se djetetova prava, skrbi se o njegovom zdravlju, potiče se kvalitetna suradnja s roditeljima i širom zajednicom.

Sadržaji i aktivnosti odgojno-obrazovnog rada planiraju se na temelju promatranja i slušanja djece te dogovora s djecom, vodeći se pritom njihovim interesima te individualnim i razvojnim potrebama i mogućnostima. Redoviti program tijekom pedagoške godine obogaćujemo dodatnim sadržajima kao što su kazališne predstave, posjete knjižnici i muzeju, izletima, kraćim tečajevima klizanja i plivanja, boravak u Gradu mladih. Vizija Dječjeg vrtića "Prečko" je stvaranje uvjeta za sigurno i sretno odrastanje u kojem se potiče razvoj individualnih sposobnosti i potencijala.

 


Ispiši stranicu