Naši objekti

 

Objekt "Centar"

Marijane Radev 1
Tel: 01/3882 207

                                   

 

U najstarijem objektu našeg vrtića kojeg zovemo "Centar" rad s djecom odvija se u 8 odgojnih grupa.

U četiri odgojne grupe provodi se redoviti program, a u druge četiri odgojne grupe provode se posebni programi:

  • Program ranog učenja engleskog jezika za djecu od treće do sedme godine života (jedna grupa)
  • Montessori program (tri grupe)


Objekt "Tijardovićeva"

Tijardovićeva 13
Tel: 01/3881 550

                                  

U objektu "Tijardovićeva" rad s djecom odvija se u 12 odgojnih grupa.

U šest odgojnih grupa provodi se redoviti program, a u drugih šest odgojnih grupa provode se posebni programi:

  • Program ranog učenja engleskog jezika za djecu od treće do sedme godine života (jedna grupa)
  • Sportski program (četiri grupe)


Objekt "Marles"

Jarnovićeva 23
Tel: 01/3882 433

                                   

U područnom objektu "Marles" rad s djecom odvija se u 9 odgojnih grupa.

U dvije odgojne grupe provodi se redoviti program, a u sedam odgojnih grupa provode se posebni programi:

  • Sportski program (pet grupa)
  • Kontinuirana emocionalna i senzorna integracija djece od 1 do 3 godine (dvije grupe)


Ispiši stranicu