Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

 
Nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine broj 46/22.) ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa.

Imenovana povjerljiva osoba u Dječjem vrtiću „Prečko“ za zaprimanje prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenje postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti je Mirela Hopp Pros, tajnica ustanove.
  • e-mail: tajnik@vrtic-precko.hr

Postupak prijavljivanja nepravilnosti provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti Dječjeg vrtića „Prečko“, a započinje danom dostave prijave povjerljivoj osobi.
Prijavu nepravilnosti može se podnijeti u pisanom obliku (obrazac) ili u usmenom obliku.
Prijava nepravilnosti mora sadržavati:
  • podatke o prijavitelju nepravilnosti
  • podatke o prijavljenoj osobi ili tijelu iz radnog okruženja u vrtića
  • informacije o nepravilnostima.
Prijava nepravilnosti podnesena u pisanom obliku mora biti potpisana.


Ispiši stranicu