Za roditelje

 
Sastanci za roditelje novoupisane djece održat će se na južnoj terasi centralnog objekta (M. Radev 1)
  • 24. 8. 2021. u 17:00 sati za djecu upisanu u objekte Centar (M. Radev 1) i Marles (Jarnovićeva 23)
  • 25. 8. 2021. u 17:00 sati za djecu upisanu u objekt Tijardovićeva 13
     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ispiši stranicu