OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU - sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni u cijeni redovitog programa RPOO

Obrasci za ostvarivanje prava na olaksice-sudjelovanje u cijeni u predskolskim ustanovama Grada Zagreba u 2021. 

Obavijest o pravu na olakšice-sudjelovanje roditelja, skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u predškolskom ustanovama Grada Zagreba od 1. siječnja 2021.godine.

Ispiši stranicu