Upis u DV Prečko


Zahtjev za upis - jaslice i vrtić 2022./2023.

Obrazac za inicijalni razgovor - jaslice i vrtić 2022./2023.

Zahtjev za upis - program predškole 2022./2023.

Obrazac za inicijalni razgovor - program predškole 2022./2023.

Upute za potpisivanje ugovora za upis djece koja prelaze iz drugog gradskog vrtića u DV Prečko


Obavijest o prijelazu u drugi gradski vrtić za pedagošku godinu 2022./2023.

Dječji vrtić Prečko
Marijane Radev 1
Zagreb, 10.6.2022.
 
KLASA: 601-02/22-01/18
UR.BROJ: 251-580-06-22-01


OBJAVA REZULTATA UPISA

 
Upisi djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba.
 
Rezultati upisa nalaze se na dnu obavijesti, a djecu ćete pronaći pod šiframa, tj. GDPR brojevima koje ste dobili pri predaji Zahtjeva za upis. Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 27. lipnja 2022. na mail tajnik@vrtic-precko.hr. O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.
 
Pozivamo roditelje djece koja su primljena na potpisivanje ugovora. Potpisanim ugovorom potvrdit će se upis djeteta u Dječji vrtić Prečko. Ugovor trebaju potpisati oba roditelja.
 
Na potpisivanje ugovora obavezno je donijeti:

 • Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (od nadležnog pedijatra)
 • Kopiju knjižice cijepljenja.
 • Za djecu koja prelaze iz drugog vrtića Grada Zagreba (0. upis) potrebno je donijeti dokumente iz bivšeg vrtića (zdravstveni karton, ispisnicu).       
 
 Ugovor roditelji mogu potpisati u dvorani centralnog objekta (M. Radev 1) u sljedećim terminima:     DATUM I VRIJEME  
12. srpnja od 9:00 do 12:00 sati  

Napomena: u srpnju ugovor potpisuju roditelji čija su djeca navršila godinu dana do 30. lipnja 2022.
13. srpnja od 14:00 do 17:00 sati
14. srpnja od 9:00 do 12:00 sati
25. kolovoza od 14:00 do 17:00 sati
26. kolovoza od 9:00 do 12:00 sati
 
 
Roditeljima koji iz opravdanih razloga ne potpišu ugovor u ponuđenim terminima bit će ponuđen termin krajem kolovoza.

Pri potpisivanju ugovora roditelji će dobiti informaciju o objektu i skupini u koju je dijete smješteno te o početku prilagodbe djeteta na jaslice/vrtić.
 
Sastanci za roditelje novoupisane djece održat će se u dvorani centralnog objekta (M. Radev 1)

 • 29.8.2022. u 16:30 h za djecu upisanu u objekte Centar (M. Radev 1) i Marles (Jarnovićeva 23)
 • 29.8.2022. u 18:00 h za djecu upisanu u: objekt Tijardovićeva 13
S poštovanjem,
Kosjenka Lovrec-Marinović, v.d. ravnatelja


Rezultati upisa u DV Prečko
8.6.2022.

IZMJENA OBAVIJESTI O UPISU

Objava rezultata upisa se odgađa. Novi termin objave rezultata upisa na oglasnim pločama i mrežnim stranicama vrtića je 10. 6. 2022. u 15:00 sati.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću vrtića do 27.6.2022.

Izmjena Obavijesti o upisu za ped.god. 2022-2023.9.5.2022.

UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ PREČKO ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Dječji vrtići Grada Zagreba zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će od 11. do 24. svibnja 2022. godine isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge ( https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/ ) na poveznici e-VRTIĆI.

Sve upute i detalje možete pročitati u Obavijesti ispod teksta.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića 8. lipnja 2022.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 23. lipnja 2022.


Obavijest upisi u djecje vrtice za ped. godinu 2022.-2023.
Upisi izvan roka za pedagošku godinu 2021./2022.

2021-2022 ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ - JASLICE I VRTIĆ

2021-2022 OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR - JASLICE I VRTIĆDječji vrtić Prečko
Marijane Radev 1
Zagreb, 23.6.2021.
 
OBJAVA REZULTATA UPISA
 
Upisi djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2021/2022. na području Grada Zagreba


Rezultati upisa nalaze se na dnu obavijesti, a djecu ćete pronaći pod šiframa, tj. GDPR brojevima koje ste dobili pri predaji Zahtjeva za upis.

Pozivamo roditelje djece koja su primljena na potpisivanje ugovora. Potpisanim ugovorom potvrdit će se upis djeteta u Dječji vrtić Prečko. Ugovor trebaju potpisati oba roditelja. Na potpisivanje ugovora obavezno je donijeti: Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (od nadležnog pedijatra) te kopiju knjižice cijepljenja. Za djecu koja prelaze iz drugog vrtića (0. upis) potrebno je donijeti dokumente iz bivšeg vrtića (zdravstveni karton, ispisnicu).        
 
Ugovor roditelji mogu potpisati na južnoj terasi centralnog objekta (M. Radev 1) u sljedećim terminima:      DATUM I VRIJEME  
13. srpnja od 9:00 do 12:00 sati  
 
Napomena: u srpnju ugovor potpisuju roditelji čija su djeca navršila godinu dana do 30. lipnja 2021.
14. srpnja od 14:00 do 17:00 sati
15. srpnja od 9:00 do 12:00 sati
18. kolovoza od 9:00 do 12:00 sati
19. kolovoza od 14:00 do 17:00 sati
 

Roditeljima koji iz opravdanih razloga ne potpišu ugovor u ponuđenim terminima bit će ponuđen termin krajem kolovoza.
Pri potpisivanju ugovora roditelji će dobiti informaciju o objektu i skupini u koju je dijete smješteno te o početku prilagodbe djeteta na jaslice/vrtić.
 

Sastanci za roditelje novoupisane djece održat će se na južnoj terasi centralnog objekta (M. Radev 1)

 • 24. 8. 2021. u 17:00 sati za djecu upisanu u: objekte Centar (M. Radev 1) i Marles (Jarnovićeva 23)
 • 25. 8. 2021. u 17:00 sati za djecu upisanu u: objekt Tijardovićeva 13
   
 
S poštovanjem,
Mirjana Celić, ravnateljicaREZULTATI  →  ObjavaRezultataUpisa.pdf


11. 6. 2021.


IZMJENA OBAVIJESTI o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba 
 
U Obavijesti o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba, KLASA: 601-02/21-001/230, URBROJ: 251-10-13-21-2 od 4. svibnja 2021. (u daljnjem tekstu: Obavijest), pod točkom IV. OBJAVA REZULTATA UPISA mijenja se dio teksta i sada glasi:
 
„Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića  23. lipnja 2021.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 8. srpnja 2021.

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.“
 

Izmjena Obavijesti o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 21./22.6. 5. 2021.


OBAVIJEST o upisu djece rane i predškoleske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba

Dječji vrtići Grada Zagreba zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će od 24. svibnja 2021. do 4. lipnja 2021. isključivo elektroničkom prijavom putem ePisarnice (https://e-pisarnica.zagreb.
hr/ePisarnica/eIsprave2), na poveznici Pristup u eUpise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb koja će biti aktivna od 24. svibnja 2021.


NAPOMENA: roditelji/skrbnici djece koja su već upisana u Dječji vrtić Prečko ne trebaju ponovno predavati zahtjev za upis djece


Sve potrebne informacije o Upisima pronaći ćete u sljedećem dokumentu:

Obavijest upisi 2021.-2022.
(klikni na naslov dokumenta za pregled)Zagreb, 27. 8. 2020.


Poštovani roditelji, 

ukoliko niste svoje dijete upisali u vrtić u redovitom upisnom roku, a imate potrebu za vrtićem, molimo vas da popunite priloženi obrazac i zahtjev te ih ispunjene pošaljete na mail psiholog@vrtic-precko.hr


Za jaslice i vrtić:

2020-2021 OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR - JASLICE I VRTIĆ

2020-2021 ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ - JASLICE I VRTIĆ

Za program predškole:

2020-2021 OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR - PROGRAM PREDŠKOLE

2020-2021 ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ - PROGRAM PREDŠKOLE


Zagreb, 24. 8. 2020.


OBAVIJEST ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICE ZA RODITELJE NOVOPRIMLJENE DJECEPoštovani roditelji,
 
ispod teksta možete pronaći Obavijest i Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšice.

Ispunjeni Zahtjev potrebno je dostaviti do 20. rujna 2020. u računovodstvo vrtića na adresu M. Radev 1 ili na email adresu racunovodstvo2@vrtic-precko.hr
 
S poštovanjem.
Dječji vrtić Prečko

Obrasci za ostvarivanje prava na olaksice-sudjelovanje u cijeni u predskolskim ustanovama Grada Zagreba u 2022. 
Obavijest o ostvarivanju prava na olakšice 2022.Zagreb, 18. 8. 2020.
 
OBAVIJEST O POTPISIVANJU UGOVORA NOVOPRIMLJENE DJECE
 
Poštovani roditelji,
 
Obavještavamo vas da će se ugovori za novoprimljenu djecu potpisivati na adresi M. Radev 1 (centralni objekt), na vanjskoj terasi prve sobe (desno od glavnog ulaza) u sljedećim terminima:
 • četvrtak, 20. kolovoza 2020. od 15:00 do 18:00 sati
 • petak, 21. kolovoza 2020. od 8:00 do 12:00 sati
 • ponedjeljak, 24. kolovoza od 10:00 do 12:00 sati te od 15:00 do 18:00 sati
 
Na potpisivanje ugovora roditelji trebaju donijeti:
 1. Liječničku potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta
 2. Presliku knjižice cijepljenja djeteta
 3. Za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće, kronične bolesti, eliminacijska prehrana itd.) donijeti relevantnu dokumentaciju (nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje CZSS, medicinsku dokumentaciju i dr.)
 4. Za djecu koja prelaze iz drugog vrtića (0. upis) potrebno je donijeti dokumente iz bivšeg vrtića (zdravstveni karton, ispisnicu, potvrde iz računovodstva
Ugovor potpisuju oba roditelja!
 
Ova organizacija je u skladu s aktualnom epidemiološkom situaciju pa vas molimo da kod pristupanja potpisivanju ugovora poštujete sljedeće upute:
 • potrebno je pridržavati se propisanog razmaka od 2 metra
 • potrebno je nositi zaštitnu masku
 • potrebno je ponijeti vlastitu kemijsku olovku
 
S poštovanjem,
Mirjana Celić, ravnateljica

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić Prečko
Marijane Radev 1
Zagreb, 26. 6. 2020.
 

Važna obavijest roditeljima novoprimljene djece
 
 
Odgađa se potpisivanje ugovora najavljeno od 30. 6. do 3. 7. 2020. do daljnjeg zbog usklađivanja podataka u novim informatičkim sustavima.
 
O novim datumima za potpisivanje ugovora bit ćete na vrijeme obaviješteni putem web stranice vrtića.
 
 
Mirjana Celić, ravnateljica


________________________________________________________________________________________________________________________________Dječji vrtić Prečko
Zagreb, Marijane Radev 1
Zagreb, 15. 6. 2020.                                                           
 
 
OBAVIJEST O REZULTATIMA UPISA
 

Rezultati upisa nalaze se u dokumentu na dnu obavijesti.

Pozivamo sve roditelje djece koju smo primili u vrtić na potpisivanje ugovora. Potpisanim ugovorom potvrdit će se upis djeteta u Dječji vrtić Prečko. Ugovor trebaju potpisati oba roditelja. Na potpisivanje ugovora obavezno je donijeti liječničku svjedodžbu za upis djeteta te kopiju knjižice cijepljenja.
 
Ugovor roditelji mogu potpisati u centralnom objektu (M. Radev 1)  u sljedećim terminima:
 
DATUM VRIJEME
30. 6. - 3. 7. 2020. 9:00 - 18:00 h
 
 
Roditeljima koji iz opravdanih razloga ne potpišu ugovor u ponuđenom terminu bit će ponuđen termin u kolovozu.
Pri potpisivanju ugovora roditelji će dobiti informaciju o objektu i skupini u koje je dijete smješteno, te o početku prilagodbe djeteta na vrtić.
 
Sastanci za roditelje novoupisane djece zbog epidemiološke situacije neće se održati, a roditelji će na e-mail dobiti sve relevantne informacije. Ako se epidemiološka situacija promijeni, poziv na roditeljski sastanak bit će poslan e-mailom.
 
 
S poštovanjem,                                                                              
Mirjana Celić, ravnateljica
Poštovani roditelji,

u svrhu zaštite osobnih podataka objavljujemo Uputu o pravima ispitanika koju možete pronaći ispod.


UPUTA O PRAVIMA ISPITANIKA
Dječji vrtić "Prečko"
Marijane Radev 1
Zagreb, 14. svibnja 2020.
 
OBAVIJEST RODITELJIMA ZA UPIS DJECE ZA PED. GOD. 2020./2021.
 
Temeljem dopisa Gradskog ureda za obrazovanje KLASA: 601-02/20-001/218
URBROJ: 251-10-13-20-3 u prilogu dostavljamo Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021. na području Grada Zagreba.

Dječji vrtić "Prečko" kao i ostali vrtići Grada Zagreba zahtjeve za upis zaprimat će od 25. svibnja 2020. do 5. lipnja 2020. isključivo elektroničkom prijavom putem ePisarnice (https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2) na poveznici Pristup u eUpise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb.
Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev za upis djeteta treba podnijeti u navedenom roku isključivo putem elektroničke prijave samo jednom gradskom dječjem vrtiću, u pravilu onome prema mjestu stanovanja (primarni izbor) s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića kao alternativne opcije.
Poveznica Pristup u eUpise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb će biti aktivna od 25. svibnja 2020.
Ukoliko trebate pomoć u postupku upisa djece, za tehničku podršku se možete obratiti na Helpdesk putem e-pošte e-upisi.vrtici@zagreb.hr ili dječjem vrtiću putem telefona ili e-pošte tijekom radnog vremena.
Dječji vrtić "Prečko", uz redovni program i program predškole, nudi i posebne programe. Kratke značajke o posebnim programima možete saznati u prilogu.

Posebni programi

Upute za online ispunjavanje i podnošenje zahtjeva za upis djeteta pronađite u sljedećem dokumentu.

Korisničke upute - Online upisi


Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je da roditelj ima:

1) e-mail adresu

2) osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani  

3) prijavu u sustav e-Građani pomoću sigurnosne razine 3 (ili više), koju može ostvariti pomoću:
- bankovnih Tokena (banke HPB, ZABA, PBZ, RBA, KentBank, OTP, Erste, ADDIKO, Istarska kreditna      banka Umag)
- Elektroničke osobne iskaznice
- CARNet m Tokena
- HZZO pametne kartice s certifikatom
- FINA agencije (FinaSoft, FinaCertRDC i FinaBizCert certifikati)
- Agencije za komercijalnu djelatnost (ID.HR poslovnog certifikata i kID certifikata)
         

VAŽNO !!!
 
Upisi traju od 25. svibnja do 5. lipnja 2020. godine. Nakon navedenog perioda neće biti moguće predati zahtjev za upis.

Vrtić je osigurao informatičku podršku za upis djece u vrtić onim roditeljima koji nisu u mogućnosti upis napraviti od kuće. Molimo vas da, zbog epidemiološke situacije, svoj dolazak najavite i dogovorite pozivom od 8 do 15 sati, na broj mobitela 091 3773 289 (Petra Župan, stručna suradnica pedagoginja).

          
                                                   
Mirjana Celić
                                                                                   Ravnateljica Dječjeg vrtića "Prečko"

Ispiši stranicu