Upisi - obavijesti

 Dječji vrtić Prečko
Marijane Radev 1
Zagreb, 24.8.2020.

OBAVIJEST O OSTVARIVANJU PRAVA NA OLAKŠICE ZA RODITELJE NOVOPRIMLJENE DJECE

 
Poštovani roditelji,
 
ispod teksta možete pronaći Obavijest i Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšice.

Ispunjeni Zahtjev potrebno je dostaviti do 20. rujna 2020. u računovodstvo vrtića na adresu M. Radev 1 ili na email adresu racunovodstvo2@vrtic-precko.hr
 

Hvala na razumijevanju.

Dječji vrtić Prečko
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
 


Dječji vrtić Prečko
Marijane Radev 1
Zagreb, 18.8.2020.
 
OBAVIJEST O POTPISIVANJU UGOVORA NOVOPRIMLJENE DJECE
 
Poštovani roditelji,
 
Obavještavamo vas da će se ugovori za novoprimljenu djecu potpisivati na adresi M. Radev 1 (centralni objekt), na vanjskoj terasi prve sobe (desno od glavnog ulaza) u sljedećim terminima:
  • četvrtak, 20. kolovoza 2020. od 15 do 18 sati
  • petak, 21. kolovoza 2020. od 8 do 12 sati
  • ponedjeljak, 24. kolovoza od 10 do 12 sati te od 15 do 18 sati
 
Na potpisivanje ugovora roditelji trebaju donijeti:
  1. Liječničku potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta
  2. Presliku knjižice cijepljenja djeteta
  3. Za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće, kronične bolesti, eliminacijska prehrana itd.) donijeti relevantnu dokumentaciju (nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje CZSS, medicinsku dokumentaciju i dr.)
  4. Za djecu koja prelaze iz drugog vrtića (0. upis) potrebno je donijeti dokumente iz bivšeg vrtića (zdravstveni karton, ispisnicu, potvrde iz računovodstva)
 
 
Ugovor potpisuju oba roditelja!
 
Ova organizacija je u skladu s aktualnom epidemiološkom situaciju pa vas molimo da kod pristupanja potpisivanju ugovora poštujete sljedeće upute :
  • potrebno je pridržavati se propisanog razmaka od 2 metra
  • potrebno je nositi zaštitnu masku
  • potrebno je ponijeti vlastitu kemijsku olovku
 
 S poštovanjem,
Mirjana Celić, ravnateljica
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić "Prečko"
Marijane Radev 1
Zagreb, 14. svibnja 2020.
 
OBAVIJEST RODITELJIMA ZA UPIS DJECE ZA PED. GOD. 2020./2021.
 
Temeljem dopisa Gradskog ureda za obrazovanje KLASA: 601-02/20-001/218
URBROJ: 251-10-13-20-3 u prilogu dostavljamo Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021. na području Grada Zagreba.

Dječji vrtić "Prečko" kao i ostali vrtići Grada Zagreba zahtjeve za upis zaprimat će od 25. svibnja 2020. do 5. lipnja 2020. isključivo elektroničkom prijavom putem ePisarnice ( 
https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2 ) na poveznici Pristup u eUpise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb.
Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev za upis djeteta treba podnijeti u navedenom roku isključivo putem elektroničke prijave samo jednom gradskom dječjem vrtiću, u pravilu onome prema mjestu stanovanja (primarni izbor) s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića kao alternativne opcije.
Poveznica Pristup u eUpise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb će biti aktivna od 25. svibnja 2020.
Ukoliko trebate pomoć u postupku upisa djece, za tehničku podršku se možete obratiti na Helpdesk putem e-pošte e-upisi.vrtici@zagreb.hr ili dječjem vrtiću putem telefona ili e-pošte tijekom radnog vremena.
Dječji vrtić "Prečko" uz redovni program i program predškole nudi i posebne programe. Kratke značajke o posebnim programima možete saznati u prilogu.

Posebni programi

Upute za online ispunjavanje i podnošenje zahtjeva za upis djeteta pronađite u sljedećem dokumentu.

Korisničke upute - Online upisi


Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je da roditelj ima:

1) e-mail adresu

2) osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani  

3) prijavu u sustav e-Građani pomoću sigurnosne razine 3 (ili više), koju može ostvariti pomoću:
bankovnih Tokena (banke HPB, ZABA, PBZ, RBA, KentBank, OTP, Erste, ADDIKO, Istarska kreditna      banka Umag)
- Elektroničke osobne iskaznice
- CARNet m Tokena
- HZZO pametne kartice s certifikatom
- FINA agencije (FinaSoft, FinaCertRDC i FinaBizCert certifikati)
- Agencije za komercijalnu djelatnost (ID.HR poslovnog certifikata i kID certifikata)VAŽNO !!!
 
Upisi traju od 25. svibnja do 5. lipnja 2020. godine. Nakon navedenog perioda neće biti moguće predati zahtjev za upis.

Vrtić je osigurao informatičku podršku za upis djece u vrtić onim roditeljima koji nisu u mogućnosti upis napraviti od kuće. Molimo vas da, zbog epidemiološke situacije, svoj dolazak najavite i dogovorite pozivom od 8 do 15 sati, na broj mobitela 091 3773 289 (Petra Župan, stručna suradnica pedagoginja).

                                                                                                                                          


Mirjana Celić
                                                                                   Ravnateljica Dječjeg vrtića "Prečko"

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE
 
OBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2020./2021. na području Grada Zagreba
 
 
I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS
 
Dječji vrtići Grada Zagreba zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će
 
od 25. svibnja do 5. lipnja 2020. godine isključivo elektroničkom prijavom
putem ePisarnice (https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2),
na poveznici  Pristup u eUpise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb
 
i to za ostvarivanje sljedećih programa:
 
1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOME RADNOM TJEDNU
1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2020. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu
- cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7.00 do 17.00 sati) u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba
- smjenski 10-satni program u Dječjem vrtiću Bajka, a u drugim dječjim vrtićima prema potrebama zaposlenih roditelja/skrbnika
1.2. za djecu koja do 31. kolovoza 2020. navršavaju od šest do jedanaest mjeseci života
-10-satni program u Dječjem vrtiću Medveščak i u Dječjem vrtiću Duga, za djecu zaposlenih roditelja/skrbnika koji ne koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta
 
2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)
2.1. obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom
- u svim dječjim vrtićima
2.2. djeca pripadnici nacionalnih manjina (odnosno djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik) i djeca s teškoćama u razvoju, koja nisu obuhvaćena redovitim programom, mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu
- u svim dječjim vrtićima
 
3. POSEBNI PROGRAMI
3.1. za djecu s određenom vrstom teškoća u razvoju
- s motoričkim oštećenjima u Dječjem vrtiću Vladimira Nazora
- s višestrukim teškoćama, sniženih intelektualnih sposobnosti u Dječjem vrtiću Duga i u Dječjem vrtiću Sopot
- s motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti u Dječjem vrtiću Potočnica
- s višestrukim teškoćama u Dječjem vrtiću Različak i u Dječjem vrtiću Utrina
- s autističnim obilježjima u Dječjem vrtiću Bajka
3.2. za djecu pripadnike nacionalnih manjina
- dvojezični hrvatsko-mađarski 10-satni program u Dječjem vrtiću Potočnica
3.3. posebni i alternativni programi
- programi ranog učenja stranog jezika, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički, sportski te programi  ritmike i plesa, vjerski  programi,  ekološki i programi odgoja za održivi razvoj, programi prema koncepcijama Marije Montessori, Rudolfa Steinera (waldorfski) i drugi programi za koje dječji vrtić posjeduje suglasnost nadležnog ministarstva

 
II. ZAHTJEV I UPISNA DOKUMENTACIJA
 
Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev za upis djeteta treba podnijeti od 25. svibnja do 5. lipnja 2020. isključivo putem elektroničke prijave samo jednom gradskom dječjem vrtiću, u pravilu onome prema mjestu stanovanja (primarni izbor), s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića kao alternativne opcije. Poveznica  Pristup u eUpise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb  će biti aktivna od 25. svibnja 2020.
Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je:
- adresa e-pošte (e-mail) ili/i  osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani,
- prijava u sustav pomoću sigurnosne razine 3 (ili više).
Kako bismo roditeljima/skrbnicima osigurali optimalnu tehničku podršku u korištenju aplikacije tijekom postupka upisa djece, otvorili smo Helpdesk s adresom e-upisi.vrtici@zagreb.hr na koji nas mogu kontaktirati.
Također, treba li roditeljima/skrbnicima pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić, za podršku  se mogu  obratiti  i odabranom dječjem vrtiću tijekom radnog vremena putem telefona ili e-pošte.
Sa zahtjevom za upis djeteta potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane/fotografirane sljedeće dokumente:
Osnovna dokumentacija
- rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili roditelj/skrbnik može odabrati opciju davanja privole odabranom dječjemu vrtiću koji će u tom slučaju sam izvršiti provjeru podataka o rođenju djeteta u Matici rođenih,
- uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili roditelj/skrbnik može odabrati opciju davanja privole  odabranom dječjemu vrtiću da može sam, putem nadležnog gradskog ureda, provjeriti podatak o prebivalištu djeteta,
- preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika,
Dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu
- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
- za dijete oba zaposlena roditelja: elektronički zapisi (e-radne knjižice) ili Potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te presuda o razvodu braka ili koji drugi dokaz da jedan od  roditelja ne živi u zajedničkome kućanstvu,
- za dijete samohranoga zaposlenog roditelja: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokazi o samohranosti (rodni list, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta),
- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: Rješenje, odnosno Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili Potvrda s podatcima o rođenju djeteta,
- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: Rješenje o pravu na doplatak za djecu,
- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje potreba i statusa djeteta,
- za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta,
- za dijete koje živi u  težim socijalnim i zdravstvenim prilikama: Preporuka Centra za socijalnu skrb.
 

 
III. PREDNOST PRI UPISU U REDOVITE PROGRAME
 
Ukoliko dječji vrtić ne može udovoljiti svim zahtjevima roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12), imati: djeca roditelja invalida Domovinskog rata; djeca oba zaposlena roditelja; djeca samohranih zaposlenih roditelja; djeca u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi; djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece; djeca u godini prije polaska u osnovnu školu; djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu; djeca s teškoćama u razvoju ukoliko postoje uvjeti za njihovu integraciju u programe; djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.
 
 
IV. OBJAVA REZULTATA UPISA
 
Komisija za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima/skrbnicima, uz nazočnost djeteta, koji timski obavljaju članovi stručnog tima dječjeg vrtića.
S obzirom na epidemiološku situaciju i mjere radi suzbijanja širenja virusa COVID-19 i zaštite zdravlja stanovništva, iznimno za upise u pedagošku godinu 2020./2021. na području Grada Zagreba, inicijalni razgovor roditelja/skrbnika, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića provest će se (uz poštovanje svih propisanih mjera) samo kada stručni tim dječjeg vrtića procijeni da je to neophodno radi uključivanja djeteta u primjereni program te određivanja vremenske strukture programa i pripreme materijalnog okruženja. U skladu s tim, inicijalni razgovor provest će se prije potpisivanja ugovora, a najkasnije do početka pedagoške godine, odnosno uključivanja djeteta u program.
Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim  stranicama dječjih vrtića 15. lipnja 2020.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 30. lipnja 2020.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.
 
 
V. UPIS
 
Djeca se u dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2020., odnosno do uključivanja djeteta u program.
Prije sklapanja ugovora roditelj/skrbnik obvezan je dječjem vrtiću dostaviti:
- Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
- presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
- presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,
- za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje, itd.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.).
 
Dijete upisano u dječji vrtić započinje s ostvarivanjem programa početkom pedagoške godine, odnosno od 1. rujna 2020., osim ako drugačije nije utvrđeno ugovorom koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem (npr. upis tijekom pedagoške godine i sl.).
Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.

 
 
U programe dječjeg vrtića djeca se mogu upisivati  tijekom cijele pedagoške godine ukoliko dječji vrtić ima slobodnih mjesta ili dođe do proširenja kapaciteta dječjeg vrtića, a u tom slučaju roditelj/skrbnik dokumentaciju za upis djece (Zahtjev za upis i obrazac za inicijalni razgovor) preuzima isključivo s mrežnih stranica odabranog dječjeg vrtića.
Podatke o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima objavljivat će Gradski ured za obrazovanje početkom svakog mjeseca na mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr).
 
 
 
KLASA: 601-02/20-001/218
URBROJ: 251-10-13-20-2
Zagreb, 11. svibnja 2020.
 
 

P R O Č E L N I K
 
    Ivica Lovrić v.r.
                    
                                                 


__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poštovani roditelji,
Ako želite da vaše dijete od rujna 2020. godine pohađa drugu odgojnu skupinu, program i objekt, ispunite „Molbu za premještaj“ koja stoji u prilogu i pošaljite je na email psiholog@vrtic-precko.hr najkasnije do 15. svibnja 2020.
Više informacija o našim obogaćenim programima naći ćete na poveznici http://www.vrtic-precko.zagreb
 
 
 


Ispiši stranicu