Senzorna integracija

  
AKTIVNOSTI SENZORNE INTEGRACIJE
 
Senzorna integracija je normalni neurološki proces organiziranja osjeta u svakodnevnim okolnostima.  

Putem osjetila dobivamo informacije o fizičkom stanju našeg tijela i okoline, a senzorna integracija omogućuje nam organizaciju osjeta u svrhu njihova korištenja. Poznato je da dijete doživljava svijet oko sebe kroz pokret i igru putem osjetila. Manje je poznato što se s tim osjetima događa unutar tijela.

Senzorne informacije primamo preko senzornih sustava: taktilni/dodir, vizualni/vid, auditivni/sluh, olfaktorni/miris, gustativni/okus te vestibularni/kretanje i proprioceptivni/mišići i zglobovi.
Temeljni sustavi 
– taktilni, vestibularni, proprioceptivni – pomažu djetetu da se osjeća sigurno u odnosu na vlastito tijelo u prostoru, da osjeća granicu vlastitog tijela i početak okruženja. Oni mu omogućuju da se u kretanju, sjedenju, stajanju osjeća uravnoteženo, da dopušta i ostvaruje kontakte i da se brani kad je ugroženo.

U većine nas senzorna integracija se događa na nesvjesnoj razini bez svjesnog razmišljanja ili ulaganja dodatnog napora. Osjetila ne rade zasebno nego se integriraju kako bismo imali potpuniju sliku o tome tko smo, gdje smo i što se oko nas događa. Dobra integracija i stimulacija osjeta pomaže djetetu da razvije osjećaj sigurnosti vlastitog djelovanja u okruženju.  

Temeljni sustavi uspješnije će se razviti kroz tjelesnu aktivnost i kretanje cijelog tijela. Integracije njihovih osjeta postavljaju temelje cjelokupnog funkcioniranja i utječu na mozak djeteta čineći ga uspješnim u ponašanju, kretanju i djelovanju. Kod djeteta ta svakodnevna aktivnost je igra, a osjeti su prirodna pomagala pri učenju.
 U sljedećem dokumentu pogledajte primjer aktivnosti razvijanja osjetila kod djece jasličke dobi. Radi se o senzornoj stazi koju možete izraditi kod kuće za svoju djecu.

Primjer aktivnosti učenja putem osjetila djece jasličke dobiIspiši stranicu