Uloga zdravstvenog voditelja u vrtiću

Zdravstveni voditelj u dječjem vrtiću je osoba koja radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnicima, ravnateljem, odgojiteljima, pomoćno-tehničkim osobljem, roditeljima i ostalim čimbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka. (Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe)

Zdravstveni voditelj u dječjem vrtiću je zadužen za provedbu:
 • mjera zdravstvene zaštite,
 • mjera higijene i
 • mjera pravilne prehrane djece predškolske dobi u dječjim vrtićima.
Mjere zdravstvene zaštite djece u dječjim vrtićima obuhvaćaju:
 • cijepljenje protiv zaraznih bolesti;
 • sistematski zdravstveni pregled djeteta prije upisa i pri obnovi upisa u dječji vrtić;
 • identifikacija djece sa zdravstvenim osobitostima, utvrđivanje specifičnih zdravstvenih potreba djece te suradnja sa stručnim suradnicima, odgojiteljima, liječnicima i roditeljima u svrhu provođenja mjera posebne skrbi;
 • zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj djece u svezi sa stjecanjem pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja, posebno s obzirom na prevenciju najznačajnijih zdravstvenih problema i
 • zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj zaposlenih u dječjem vrtiću kao i roditelja, skrbnika, odnosno posvojitelja djece;
 • sudjelovanje u radu stručnog tima u programu za djecu s teškoćama u razvoju.
Mjere za osiguranje higijene u dječjem vrtiću obuhvaćaju:
 • osiguranje i provedba higijensko-sanitarnih uvjeta u unutarnjim i vanjskim prostorima ustanove kao i nadzor i predlaganje mjera za poboljšanje higijensko-sanitarnih uvjeta rada u dječjem vrtiću;
 • implementacija, organizacija, osiguranje odgovarajućih uvjeta te provedba HACCP sustava unutar ustanove;
 • provođenje propisanog sanitarnog nadzora nad namirnicama i predmetima opće uporabe koji se koriste u prehrani djece;
 • mjere prevencije i zaštite od zaraznih bolesti kao i higijensko-epidemiološki nadzor nad zaraznim bolestima u dječjem vrtiću;
 • protuepidemijske mjere;
 • mjere pri organizaciji i provedbi izleta djece u prirodu.
Mjere pravilne prehrane djece predškolske dobi u dječjim vrtićima obuhvaćaju:

Prehrana u vrtiću planira se, provodi i kontrolira prema zakonskim propisima 
 novim preporukama i smjernicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i prema energetskoj i nutritivnoj potrebi djece o kojoj vrtić skrbi.

Od 2. 1. 2017. godine svi vrtići Grada Zagreba pa tako i naš DV „Prečko“ sudjeluje u Projektu „Pravilna prehrana u dječjim vrtićima Grada Zagreba“ koji se odvija pod geslom „Imam pravo rasti zdravo“. Primjena standardiziranih, sezonskih jelovnika je u cilju ujednačavanja kvalitete prehrane u svim vrtićima Grada Zagreba.

Jelovnike je suradnički izradio tim stručnjaka: radna skupina zdravstvenih voditelja dječjih vrtića  te stručnjaci s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.

Svaki jelovnik je analiziran od tima stručnjaka u smislu energetske i nutritivne potrebe djeteta te je sukladan pravilniku Izmjena i dopuna Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima (N.N. 121/2007).

Izrađeno je 265 sezonskih dnevnih jelovnika 
 doručak, užina 1, ručak, užina 2. Svi vrtići, na bazi godišnjeg doba, dobivaju identični broj gotovih dnevnih jelovnika koliko je radnih dana u tom vremenskom periodu. Vrtić u primjeni jelovnika jedino ima mogućnost samostalnog rasporeda istih po tjednima, bez ponavljanja pojedinog jelovnika.

Detalji ovog projekta pod nazivom „Pravilna prehrana u dječjim vrtićima Grada Zagreba“ 
 „Imama pravo rasti zdravo!“ izneseni su u edukativnoj brošuri koja se nalazi na stranicama Dv „Prečko“.
 

Ispiši stranicu