Upravno vijeće

Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Prečko'' sastoji se od 5 članova. Tri člana su iz reda javnih djelatnika - imenuje ih Osnivač; jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, jednog člana bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika. Mandat članova traje četiri godine.
 
Prema Statutu DV ,,Prečko", člana Upravnog vijeća - predstavnika roditelja korisnika usluga Vrtića biraju roditelji na sastanku koji u tu svrhu saziva predsjednik Upravnog vijeća iii osoba koju on ovlasti. Svaki roditelj može predlagati iii biti predložen za člana Upravnog vijeća.
Glasovanje se obavlja javno dizanjem ruku. Za člana je odabran onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova nazočnih roditelja. lzbor se smatra pravovaljanim ako je na sastanku prisutno najmanje 10 % roditelja.
 
U radu Upravnog vijeća sudjeluje, bez prava odlučivanja, ravnatelj Vrtića.
 
Djecji vrtić ,,Prečko", kao tijelo javne vlasti, obvezan je osigurati javnost rada na način da informiraju javnost o dnevnom redu zasjedanja iii sjednica Upravnog vijeća i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.
Građanima i predstavnicima zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba i ostalim osobama koje nisu pozvane na sjednicu, osigurat će se neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ,,Prečko" pod uvjetom:
 

 • da svoj dolazak najave Vrtiću najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na email: vrtic­ precko@zagreb.hr. Uz prijavu za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća, potrebno je dostaviti adresu i broj kućnog iii mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida u rad

 • istodobno se može osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća samo jednoj osobi, obzirom na prostorne i tehničke ograničenosti prostora u kojem se održava sjednica

 • pravo prvenstva za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja

 • osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome ce biti obaviještene usmeno iii telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice.
   

Dječji vrtić ,,Prečko" nije obvezan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona.

Članovi Upravnog vijeća DV ,,Prečko":

 1. Monika Pažur, član - predstavnik osnivača

 2. Mirjana Pripuzić, član - predstavnik osnivača

 3. Jagoda Novak, član - predstavnik osnivača

 4. Irena Weigand, član - predstavnik roditelja DV ,,Prečko" - kontakt: roditelji.uv.dvprecko@gmail.com

 5. Ksenija Dvoraček, predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika DV ,,Prečko"


 

Obavijesti o održavanju sjednica Upravnog vijeća

 

Izvodi iz zapisnika s prethodnih sjednica Upravnog vijeća:


Ispiši stranicu