Posebni programi

Posebne programe vrtića verificiralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Posebni programi provode se u okviru redovitog programa tijekom boravka djeteta u vrtiću.

Za posebne programe odlučuju se roditelji i posebno ih plaćaju, a namijenjeni su djeci od prve godine života do polaska u školu.


Naziv programa Dob djece Cijena programa
Sportski program Od 3 godine do polaska u OŠ 200 kn
Program ranog učenja engleskog jezika Od 3 godine do polaska u OŠ 350 kn
Kontinuirana emocionalna i senzorna stimulacija djece od prve do treće godine života Od 1 godine do 3 godine 200 kn
Montessori program – jaslice Od 1 godine do 3 godine 400 kn
Montessori program  vrtić Od 3 godine do polaska u OŠ 400 kn


 


 


Ispiši stranicu